เกี่ยว กับเรา

ประวัติสถาบัน
สถาบัน KHC ก่อตั้งโดยทีมแพทย์และทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เราเน้นการเรียนการสอนที่ทันสมัย เน้นเรียนกับอุปกรณ์จริง นอกจากนี้สภาบัน KHC ยังมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อความสำเร็จของนักเรียนทุกคนหลังจบการศึกษาแล้ว ทั้งในด้านการทำงานและการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือการศึกษาขั้นสูงอื่นๆ
เรียนที่ KHC
นุกกับการเรียน
 • สนุกกับบรรยากาศการเรียนการสอน
 • พบเจอเพื่อนใหม่ๆ
 • กิจกรรม สันทนาการ ต่างๆ
พัฒนาบุคคลิก
 • เปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่
 • สอนการแต่งหน้า ทำผม
 • ฝึกกริยามารยาทในการประกอบอาชีพ
คุ้มค่า
 • มีทุนการศึกษา
 • จบแล้วมีงานรองรับ
 • มีเงินส่งให้พ่อแม่หลังเรียนจบ
 • มีเงินส่งตัวเอง เรียนต่อ
ใช้ได้จริง
 • ความรู้ที่ได้สามารถเอาไปใช้ได้จริง
 • เรียนกับอุปกรณ์จริง